Fortellercompagniets medlemmer

[fortellerstund]

Fortellercompagniet har mange medlemmer, som jobber både individuelt og i gruppe. For å kontakte alle medlemmene, se siden med kontaktinformasjon, for å kontakte noen direkte, bruk kontaktinformasjonen på sidene under.

Noen av Fortellercompagniets medlemmer kan kontaktes individuelt. Under er en liste over de som har egne sider, med informasjon om hvilken type fortelling hver enkelt hovedsakelig forteller, og om de holder kurs i fortelling eller ikke. Mer detaljert informasjon finnes på hver av sidene.