Fru Sæther forteller

[Lise Sæther]

Lises hjemmeside ligger her: www.frulises.no

Utdanning/praksis:

For skolene kan jeg i tillegg til fortellerstunder tilby kurs i spontanfortelling som aktiviserer elevene og styrker de muntlige ferdighetene.

Jeg holder også korte inspirasjonskurs i fortelling for alle interesserte. Kan tilpasse fortelling / kurs ulike sammenhenger.

Akershus fylke - kultur.akershus: JEG FANT, JEG FANT I OLDEMORS SKRIN!

Vil dere vite mer kontakt Lise Sæther:

Telefon: (0047) 63824052
Mobil: (0047) 98034470
E-post: babyjaga_8@hotmail.com